Mevzuat
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
Yönetmelikler