Başkent Üniversitesi Trafik Yönergesi
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden Başkent Üniversitesinin kampus alanı içerisinde trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak tedbirler ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kampus içerisinde trafik düzenini temin etmek maksadıyla uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Hukuki Dayanak
2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve Başkent Üniversitesi Personel Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri bu yönergenin yasal dayanağı olmaktadır.
Tanımlar
Madde 2-Bu yönergenin uygulanmasında;
Üniversite: Başkent Üniversitesini,
Yerleşke: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusunu,
Araç Tanıtım Pulu: Motorlu araçların Başkent Üniversitesi personel, öğrenciler, mezunlar ve kampus içerisindeki şirkete ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan pulu,
Misafir Araç Giriş Kartı: Araç Tanıtım Pulu olmayan ancak Üniversiteye ziyarete gelen kişilerin kullandığı araçlar için giriş kapısında ehliyet/kimlik karşılığı alınan kartı,
Araç: Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtları,
Güvenlik Müdürlüğü: Başkent Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğünü,
Trafik Görevlisi: Başkent Üniversitesi yerleşkesinde görev yapmak üzere görevlendirilen güvenlik görevlisini,
Yönerge: Başkent Üniversitesi Trafik Yönergesini ifade eder.
Madde 3-Özel Güvenlik Görevlilerinin Trafik ile ilgili Görev ve Yetkileri:
a. Yerleşkeye girmeye izinli araçların trafik işaret ve işaretçilere ve trafik kurallarına uygun olarak hareketlerini denetlemek, uyarmak, ihlal belgesi düzenlemek.
b. Personel, öğrenci ve ziyaretçilere düzenlenmiş olan otoparklara tahsis edilen statüye uygun park yapılmasını sağlamak, denetlemek, gerekli uyarı ve tedbirleri almak.
c. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemek, trafik suçları ile ilgili olarak Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile her türlü işbirliğinde bulunmak.
d. Karayolu üzerinde trafik akışını olumsuz etkileyen hususları tespit etmek.
Madde 4-Uyulması Gereken Kurallar:
a. Hız Kuralları: Kampuste hız sınırı levhalarda gösterildiği gibi olup yeni açılan ve 3 nolu giriş olarak adlandırılan yol boyunca (50) diğer yerlerde (30) km/saattir. Kavşaklara yaklaşırken (30) km/saattir. Kampus sınırları içinde kameralarla kontrol ve denetim yapılmaktadır.
b. Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü: Başkent Üniversitesi yerleşkesinde YAYALARIN TARTIŞMASIZ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur. c. Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
d. Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
e. Çevreyi rahatsız edecek şekilde modife edilmiş, egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkartan araçlar yerleşkeye alınmaz.
f. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz.
g. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz, kolluğun tespiti dikkate alınır.
h. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.
i. Polis ve Jandarma tarafından herhangi bir nedenle ehliyetine el konulan kişilerin yerleşke içinde araç kullanması yasaktır. j. Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır.
k. Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır. l. Araçlar giriş kapılarından Araç Tanıtım Pulu ile 07:00-20:00 saatleri arasında otomatik olarak giriş yapacaklar, 20:00’den sonra ise kampus alanına giriş kapılarından kontrollü giriş yapılacaktır. Saat:24:00’ten sonra kampuse araç girişine müsaade edilmeyecektir.(Görevli olanlar ve zorunlu nedenler hariç)
m. Kütüphaneye çalışmak için gelen dış kullanıcılar (Diğer üniversitelere mensup öğrenciler) giriş kapılarından saat:20:00’ye kadar giriş yapabileceklerdir. Saat:20:00’den sonra dış kullanıcılar kabul edilmeyecektir.
n. Araç tanıtım pulu olup, kaza veya arıza gibi nedenlerle araçlarını kullanamayıp başka araçlar ile gelen öğrencilerin; bu durumu belirleyen bir belge getirmeleri durumunda kampuse başka araçla geçici girişine müsaade edilecektir.
Madde 5-Araç Tanıtım Pulu Verilmesi ve Kullanım Esasları:
a. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçları ile sürekli giriş yapacak öğrenci, personel, mezun ve şirketlerin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu alınması zorunludur.
b. Öğrenciler araç tanıtım pullarını her yıl yeniler. Bir önceki yıla ait araç tanıtım pulu taşıyan veya araç tanıtım pulu taşımayan araçların kampuse düzenli ve sürekli girişine izin verilmez.
c. Araç tanıtım pulu öğrencilere her eğitim-öğretim dönemi başında verilir ve sadece verildiği dönem için geçerlidir. Araç Tanıtım Pulu; aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek şekilde camın üst ortasına yapıştırılır. Araç tanıtım pulu sadece istekte bulunulan araçta kullanılmak üzere verilir. Başka araçta kullanmak yasaktır.
d. Geçerliliği devam eden araç tanıtım pulu; araç satıldığında, devredildiğinde veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde sökülerek Güvenlik Müdürlüğüne ibraz edilmelidir. Eski araç tanıtım pulunun iade edilmesi koşuluyla yenisi ücretsiz verilir. Eski araç tanıtım pulunu iade ya da ibraz edemeyenlere yenisi ücreti karşılığında verilir.
e. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için araç tanıtım pulu almak zorundadır.
f. Araç tanıtım pulu taşımayan, ancak misafir olarak gelen araçların Üniversite girişinde “Misafir Araç Kartı-Ziyaretçi Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görünecek şekilde taşımaları gerekir.
Madde 6-Park ve Seyir Kuralları:
a. Otoparklar; akademik-idari personel otoparkı, öğrenci otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik ve idari personel otoparkına sadece uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.
b. Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve ayrıca giriş-çıkış yönleri işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini engellememesi için çizgilere ve işaretlere uyulması zorunludur.
c. Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur.
d. Taşıma ve yükleme/indirme amacıyla kısa süreli de olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.
e. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara ve yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlara trafik görevlileri tarafından ihlal duyuru uygulaması yapılır.
f. Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park etmesi kesinlikle yasaktır.
g. Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.
h. Üniversitemiz öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerden aracı olanların Yurt Müdürlüğüne araç plakalarını ve araç tanıtım pulu numaralarını kaydettirmeleri gerekmektedir.
Madde 7-Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar:
Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar Uygulanan ceza puan sisteminde cezalandırmaktan çok caydırıcı olmak amaçlanmaktadır. Başkent Üniversiteli kampus yollarında araçla dolaşmanın kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu göz ardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.
Yerleşke sınırları içerisinde ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren asli kusurlu sürücülere süresiz olarak kampus içerisinde araç kullanma yasağı uygulanır. Ayrıca bu yönergede belinlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite Rektörlüğünce belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra Rektörlüğün gerekli görmesi halinde sürücü ceza puanına bakılmaksızın Üniversite Disiplin Kuruluna sevk edilebilir.
a. Ceza Puanları
Hız sınırını aşmak (8) puan,
Engellilere ayrılan yerlere park etmek (4) puan,
Ters yönde seyretmek (8) puan,
Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek (8) puan,
Tehlikeli şekilde araç kullanmak (8) puan,
Park kuralı ihlalleri (4)puan,
Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak (4) puan,
Emniyet kemeri veya kask takmamak (3) puan,
Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak (3) puan,
Yasal belgeleri bulundurmamak (3) puan,
Görevlilerin ikazlarına uymamak (8) puan,
Yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermek (8) puan,
Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak (4) puan,
Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak (4) puan,
Taşıt pulunu yapıştırmamak (4) puan,
b. Yaptırımlar
Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme Başkent Üniversitesine kayıtlı sürücülerin tümünü kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Güvenlik Müdürlüğünce Jandarma Trafik Ekibi görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre Güvenlik Müdürlüğünce kampuse alınmayabilirler.
1. Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı (20) olan sürücünün araç tanıtım pulu (3) ay süreyle iptal edilir. Bu süre içerisinde ceza alan kişi, araç sürücüsü olarak kampusa alınmaz. Durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul ve İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir.
2. İkinci kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu (1) yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampusa alınmaz.
3. Üçüncü kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu Rektörlük kararı ile (3) yıldan az olmamak üzere iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampusa alınmaz.
4. Belirtilen sürelerin sonunda yeniden araç tanıtım pulu almak üzere başvuran sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir. Ancak üçüncü kez pulu iptal edilmiş olan sürücünün yeniden araç tanıtım pulu alabilmesi, Rektörlüğün kararına bağlıdır.
5. Gerektiği hallerde; kişinin ceza puanına bakılmaksızın Rektörlük uygun görülecek bir süreyle, araç sürücüsü olarak kampusa alınmama cezası verebilir veya disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.
6. Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 12 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. (12 )puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar. (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam (15) hata puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına (3) hata puanla başlar.)
7. 7-Sürücü belgesi olmayan sürücüler, Jandarma Trafik ekibine teslim edilir ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip kampus dışına çıkarılır.
Madde 8-Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar:
a. Alkollü araç kullanmak,
b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
c. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,
d. Başkalarını araç ile taciz etmek ve trafik kazasına karışmak,
e. Araç tanıtım pulu sahtekârlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampus’e girmek,
Madde 9-Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun Uygulanması:
a. Kampus içi trafik kurallarını ihlal edenlere “Trafik Kuralları İhlal Duyurusu” yapılır.
b. Sürücünün yüzüne karşı yapılan Trafik Kuralı İhlal Duyurusu kendisine tebliğ edilir, sürücünün tebellüğ etmemesi durumunda; duyurunun “Tebellüğ Eden” bölümüne “İmzadan imtina etmiştir” diye belirtilir ve tebliğ edilmiş varsayılarak sürücünün kayıtlarına işlenir.
c. Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun yapıldığı sırada sürücünün bulunmaması halinde duyuru düzenlenir, düzenlenen duyuru aracın camına takılır ve SMS ile (Ters yönde seyretmek 8 puan gibi) öğrenciye bildirilip, sürücünün kayıtlarına işlenir.
d. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Güvenlik Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan alınan sonuca itiraz etmek isterse dilekçe ile Rektörlüğe yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir.
e. Sürücülere yapılan tüm bildirimler sisteme işlendikten sonra Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veri tabanında bulunan e-posta adresi esas alınarak yapılır. Bu e-posta adresine yapılan bildirimler sürücü tarafından alınmış sayılır.
Madde 10-Genel Hususlar:
a. Yerleşke içerisinde meydana gelen trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya trafik şikayetleri 246 67 77 veya 246 67 78 numaralı telefonlar ile 6777 veya 6778 dahili telefonlara bildirilebilir.
b. Yazılı olarak ise guvenlik@basktent.edu.tr adresine bildirilebilir.
c. Başkent Üniversitesi ana sayfa/idari birimler/güvenlik müdürlüğü sayfasında bulunan “Bize Ulaşın” bölümünden de yazılı olarak talepte bulunulabilir.
Madde 11-Trafik Kazası Halinde Alınacak Önlemler:
a. Aracınızı tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurup emniyet tedbiri alınız. (Örneğin: İlk olarak reflektör koyunuz)
b. Güvenlik Müdürlüğüne 2466666/6777, Jandarmaya 2341055 ve Öğrenci Sağlık Merkezine 2466666/6773 kazayı bildiriniz.
c Aracınızı kaza yaptığı hali ile olduğu gibi Jandarma gelinceye kTanımlaradar bırakınız. Ancak, yaralanma halleri dışında, yalnız maddi hasar oluşması durumunda, diğer araç sürücüsü ile anlaşırsanız fotoğraf çekme ve kroki çizimini müteakip aracınızı çekebilirsiniz.
d. İstendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgeleri vermeye hazır olunuz.
e. Kaza yerinden Jandarma gelinceye kadar ayrılmayınız.
Madde 12-Yürürlük:
Bu yönerge Başkent Üniversitesi Rektörlük Makamınca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 13-Yürütme:
Bu yönerge Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.